>>> Klasyka to książki, które każdy chciałby zanać ale nik nie chce ich czytać. <<<
Życie poświęcili młodzieży...
Herbert Dengel
poniedziałek, 16 lipca 2018 08:52

Herbert29 czerwca 2018 r. w wieku 60 lat zmarł Herbert Dengel, polonista, doradca metodyczny i dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego.

Herbert Dengel urodził się 2 grudnia 1957 r. w Polskiej Cerekwi. W 1977 roku rozpoczął studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Filologii w Sosnowcu w zakresie filologii polskiej - specjalność nauczycielska. Studia ukończył w 1982 roku.
Pracę w zawodzie nauczyciela i wychowawcy rozpoczął w 1982 r. w Szkole Podstawowej w Bobrownikach. W latach 1983 - 1986 pracował w Zbiorczej Szkole Gminnej w Krzanowicach. Od 1 września 1986 roku rozpoczął pracę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, a w latach 2009 - 2016 pełnił funkcję dyrektora szkoły. Z przyczyn zdrowotnych przeszedł na rentę w 2016 roku.

Herbert Dengel pracował także w innych raciborskich placówkach oświatowych w tym m.in. w Zespole Szkół Mechanicznych oraz Zespole Szkół Budowlanych. W latach 1993 - 2009 pełnił obowiązki nauczyciela doradcy metodycznego języka polskiego na terenie powiatu raciborskiego. Był organizatorem i przez wiele lat koordynatorem Punktu Konsultacyjnego Doradztwa Metodycznego w Raciborzu. Był twórcą i redaktorem naczelnym (od 2001 r.) rocznika Zeszytów Naukowo-Literackich II LO w Raciborzu. Sprawował opiekę nad studentami - praktykantami wyższych uczelni. Uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka polskiego. Przewodniczył komisjom w licznych konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Herbert Dengel był egzaminatorem okręgowej komisji egzaminacyjnej, autorem zadań egzaminacyjnych pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz wieloletnim przewodniczącym zespołu egzaminatorów powołanych do sprawdzania prac uczniów po egzaminie maturalnym z języka polskiego.

Herbert Dengel był wybitnym dydaktykiem i wychowawcą. Jego uczniowie byli laureatami i finalistami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Startowali z powodzeniem w licznych ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych konkursach literackich, ortograficznych i recytatorskich.
Został odznaczony Medalem KEN (2003) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005).
W 2006 r. otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, a w 2002 r. Śląskiego Kuratora Oświaty. W latach 2007, 2014 i 2016 był wyróżniany nagrodami Starosty Raciborskiego.

 
Józef Cyranka
poniedziałek, 17 stycznia 2011 17:38

jozef17 stycznia 2011 r. zmarł prof. Józef Cyranka, emerytowany nauczyciel biologii. W II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Raciborzu pracował w latach 1976 – 2004.

Profesor Józef Cyranka urodził się 17 sierpnia 1940 r. w Kornowacu, obecnie powiat raciborski. W 1960 roku ukończył Liceum Nr 6 w Raciborzu (obecne II LO). W 1962 r. został absolwentem raciborskiego Studium Nauczycielskiego. W 1975 r. uzyskał tytuł magistra biologii ze specjalnością nauczycielską na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę w zawodzie wychowawcy i nauczyciela rozpoczął w 1962 r. w Domu Dziecka w Rzuchowie. W latach 1963 – 1976 uczył biologii w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzeziu. Kolejnym i ostatnim miejscem Jego pracy było nasze Liceum, skąd w roku 2002 przeszedł na emeryturę.

Wychowawca pokoleń młodzieży, wybitny dydaktyk, którego uczniowie osiągali znaczące sukcesy w Olimpiadzie Biologicznej i Olimpiadzie Ekologicznej na szczeblu okręgowym i centralnym a nawet w konkursach o zasięgu europejskim, m.in. w Europejskim Konkursie Młodych Naukowców. Przez lata skutecznie propagował ochronę przyrody i środowiska naturalnego, opiekując się Szkolnym Kołem Ligi Ochrony Przyrody. Był członkiem Zarządu Miejskiego LOP w Raciborzu oraz członkiem Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach.

W 1979 r. został odznaczony Srebrną Odznaką LOP. Józef Cyranka został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000) i Złotym Krzyżem Zasługi (1990), otrzymał nagrody, m. in. Ministra Edukacji Narodowej (2004), Kuratora Oświaty i Wychowania (2002) oraz Starosty Raciborskiego (2000).

 
Rymwid Giegżno
piątek, 14 stycznia 2011 17:33

rymwid12 stycznia 2011 r. zmarł prof. Rymwid Giegżno (właść. Rymwidas Gosztautas Gosztowt), emerytowany nauczyciel języka angielskiego. W II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Raciborzu pracował w latach 1969 – 2001.

Profesor urodził się 12 kwietnia 1927 r. w Kownie, w rodzinie nauczycielskiej. Jego ojciec był dyrektorem zespołu szkół średnich zawodowych, matka była z wykształcenia nauczycielką. Szkołę średnią ogólnokształcącą ukończył na Litwie. Od roku 1948 do roku 1953 był nauczycielem w 8-klasowej szkole w Srokowie, powiat kętrzyński, województwo olsztyńskie. Od 1953 r. do 1969 r. pracował jako nauczyciel języka angielskiego, początkowo w szkole 11-letniej, a później w Liceum Ogólnokształcącym w Węgorzewie, woj. olsztyńskie. Nauczycielem języka angielskiego w naszym Liceum był w latach 1969 – 2001.

W latach 1946 – 1948 studiował zaocznie filologię angielską w Bennett College w Shefield (Wielka Brytania). W roku 1954 ukończył Państwowy Kurs Nauczycielski w Olsztynie, a w roku 1955 zdał egzamin państwowy na nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących i zakładów kształcenia nauczycieli w zakresie języka angielskiego przy Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W 1961 r. ukończył wakacyjny kurs dla nauczycieli języka angielskiego przy Instytucie Essex Writtle (Wielka Brytania) oraz w 1964 r. taki sam kurs przy Grey College w Durham (Wielka Brytania). Rok akademicki spędził na studiach magisterskich filologii angielskiej (ze specjalnością metodyki nauczania języka angielskiego jako języka obcego) w Kansas University w USA (1967). Ukończył dwusemestralne Studium Języka Angielskiego dla Nauczycieli przy Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu (1974/1975). Odbył letni kurs dla nauczycieli języka angielskiego w brytyjskim Euro center Bournemouth na temat nowoczesnych metod i materiałów w nauczaniu języka angielskiego jako obcego (1975). Tytuł magistra filologii angielskiej uzyskał w 1982 r. na Uniwersytecie Śląskim.

Profesor Rymwid Giegżno publikował artykuły dotyczące metodyki nauczania języka angielskiego w czasopiśmie „Nowa Szkoła”. Recenzował podręczniki do nauki języka angielskiego. Jego uczniowie licznie startowali w Olimpiadzie Języka Angielskiego. Znana była jego działalność w skautingu. Od 1965 r. – instruktor szczepowy ZHP. Był wieloletnim komendantem szczepu Związku Harcerstwa Polskiego przy naszej szkole. Działał w komisjach rewizyjnych Komendy Hufca w Raciborzu oraz Chorągwi ZHP w Katowicach. W 1983 r. otrzymał Krzyż Zasługi dla ZHP. Rymwid Giegżno został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1974), a także m. in. Złotą Odznaką Zasłużony dla Warmii i Mazur (1961) i Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego (1988). Dwukrotnie nagrodzono Go Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania (1973, 1979) a także Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania.

 
Paweł Pietrzyk
sobota, 13 lutego 2010 17:21

pawel23 grudnia 2007 r. zmarł Paweł Pietrzyk, emerytowany nauczyciel przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego. W II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Raciborzu pracował w latach 1974 – 2007, był wieloletnim wicedyrektorem szkoły.

Dyrektor Paweł Pietrzyk urodził się 1 listopada 1951 r. w Działoszycach (powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie). Do Raciborza przyjechał w  1972 r. i podjął naukę w istniejącym wówczas w naszym mieście Studium Nauczycielskim na kierunku wychowanie fizyczne. Dwa lata później, po ukończeniu SN, rozpoczął pracę zawodową w naszej szkole, początkowo jako nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca w szkolnym internacie, a następnie –  po uzyskaniu dyplomu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1980) –  jako nauczyciel przysposobienia obronnego. Dwukrotnie był urlopowany i oddelegowany w celu objęcia stanowiska urzędniczego: w 1983 r. jako wizytator ds. kadr i zatrudnienia w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Racibórz i w latach 1987 – 1988 jako szef Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Raciborzu. Na emeryturę przeszedł w styczniu 2007 r.

Przez blisko 18 lat profesor Paweł Pietrzyk pracę nauczyciela i wychowawcy łączył
z funkcją zastępcy dyrektora szkoły. Od 1974 r. opiekował się Szkolnym Kołem Ligi Obrony Kraju. Prowadził szkolne Kółko Strzeleckie. Z jego inicjatywy powstała szkolna strzelnica sportowa. Jego uczniowie osiągali sukcesy w konkursach i zawodach rejonowych, m. in.  w zawodach drużyn sanitarnych, obrony cywilnej, sportach obronnych, konkursach marynistycznych czy w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej.

Paweł Pietrzyk został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003). W latach 1982 i 1985 odznaczono Go brązową i złotą odznaką „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju”. W 1987 r. otrzymał Brązowy Medal „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”.
W latach 1982, 1986, 2003, 2006 był wyróżniany nagrodami Miejskiego Inspektora Oświaty i Starosty Raciborskiego.

 


Srebrna Szkoła 2021

2022-liceum-srebro

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II LO w Raciborzu
uplasowało się na 314 miejscu
w Rankingu Liceów Ogólnokształcących
PERSPEKTYWY 2022

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57

sekretariat@2loraciborz.pl

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Lasy Państwowe

 

lasy

 

Przydatne strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz Racibórz

 

 

Nowiny Raciborskie 

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, 2009 ©