SZKOLNA BIBIOLTEKA - NPRC
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025” uzyskało wsparcie finansowe w kwocie 15 000 zł  na zakup książek oraz na działania promujące czytelnictwo. Dzięki temu biblioteka szkolna wzbogaciła swój księgozbiór nowościami wydawniczymi, lekturami szkolnymi, książkami o tematyce historycznej. W sumie zakupiono 655 woluminów. Realizacja projektu była możliwa dzięki wkładowi własnemu Powiatu Raciborskiego, który wynosił 20% kosztów realizacji zadania.