NASZA SZKOŁA

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu to szkoła, której absolwenci od lat osiągają najwyższą zdawalność matur w regionie raciborskim.  Jesteśmy szkołą z prawie stuletnią historią, a jednocześnie oferującą nowoczesną edukację, zarówno tradycyjną, jak również wykraczającą poza sale lekcyjne. II LO jest również miejscem z niepowtarzalną i wyjątkową atmosferą.  Wychodząc naprzeciw naszym przyszłym uczniom, dostosowujemy co roku, zgodnie z potrzebami kandydatów, ofertę edukacyjną.

BAZA SZKOLNA

Piękny modernistyczny budynek szkoły oddany do użytku w 1928 roku, znajduje się w Nowych Zagrodach, zacisznej dzielnicy Raciborza, w pobliżu jednego z większych węzłów komunikacyjnych miasta, Placu Konstytucji 3 maja, z dużymi zajezdniami autobusowymi komunikacji miejskiej i PKS, zapewniającymi łatwy dojazd z miasta i regionu.  W ostatnich dziesięciu latach budynek szkoły przeszedł kompleksowy remont i modernizację bazy edukacyjnej, podnoszący jego standard, estetykę i bezpieczeństwo. Szkoła wyposażona została w dwie nowoczesne pracownie komputerowe oraz w pełni funkcjonalne i właściwie doposażone w pomoce naukowe i sprzęt multimedialny sale lekcyjne. Zaplecze sportowe, w tym pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, boisko wielofunkcyjne z kortem tenisowym oraz odrębne boisko do piłki plażowej, pozwalają realizować sportowe zainteresowania uczniów, nie tylko podczas obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego, ale również w czasie wolnym i w weekendy.  Zmotoryzowana młodzież może skorzystać z dużego parkingu na terenie posesji szkolnej.

CO NAS WYRÓŻNIA

Nasi absolwenci osiągają najwyższe w regionie wyniki maturalne, sięgające prawie stu procentowej zdawalności. W rankingu Perspektyw od kilku lat, dzięki sukcesom naszych uczniów i pracy kadry pedagogicznej, otrzymaliśmy miano Srebrnej Szkoły. Z sukcesami przygotowujemy uczniów do licznych konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym, centralnym i wojewódzkim. Realizujemy projekty akademickie w ramach współpracy z wyższymi uczelniami. W ostatnich latach nawiązaliśmy współpracę m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Szkołą Główną Handlową i Politechniką Śląską. Pomagamy uczniom w pozyskiwaniu stypendiów naukowych i socjalnych.

NASZA OFERTA...

Oferujemy możliwość nauki wielu języków obcych – języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego. Organizujemy wymiany zagraniczne, warsztaty językowe, projekty międzynarodowe i wyjazdy m.in. do Niemiec, Hiszpanii, Anglii, Irlandii, Szkocji i Grecji. Proponujemy dodatkowe zajęcia dydaktyczne, praktycznie z wszystkich przedmiotów. Dużą popularnością cieszą się sobotnie Maratony  matematyczne i polonistyczne, dodatkowo przygotowujące do egzaminów dojrzałości. Organizujemy zajęcia sportowe i rekreacyjne, np. nauka jazdy na nartach i snowboardzie, spływy kajakowe, tenis. Wspieramy liczne inicjatywy młodzieży: klub Azyl, happeningi, imprezy tematyczne, akcje charytatywne. Organizujemy wykłady i warsztaty na terenie szkoły w ramach współpracy z uczelniami wyższymi oraz zapraszając specjalistów z wielu dziedzin naukowych. Organizujemy konkursy autorskie, m.in. prestiżowy i znany w całym kraju Ogólnopolski Konkurs Piosenki Hiszpańskojęzycznej. Analizując na bieżąco zmieniający się rynek edukacyjny, dostosowujemy co roku naszą ofertę dydaktyczną i przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym do potrzeb naszych przyszłych uczniów.

TWORZONA PRZEZ UCZNIÓW...

Jesteśmy szkołą otwartą, dbającą o życzliwe relacje między młodzieżą a nauczycielami. Od wielu lat kierujemy się sentencją – II LO to szkoła, którą tworzą uczniowie. Wyróżnia nas nie tylko grono młodzieży pełnej pasji, dobrze zdającej egzamin maturalny, ale także fakt, że kończący szkołę absolwenci nie rozstają się z nami na zawsze. Cenną wartością naszego liceum są jego tradycje, kultywowane i utrwalane przez kolejne roczniki. Dzień zakończenia edukacji klas maturalnych przerodził się w osobliwe święto młodości, dlatego tradycyjnie rezygnujemy z nostalgicznych akademii na rzecz wyróżnienia absolwentów żartobliwymi tytułami i statuetkami Leszka. Również dzień patrona szkoły stał się tradycyjną okazją, by odbrązowić Adama Mickiewicza – wieszcza narodowego i pozwolić na  czasowe zbratanie się z postacią wybitnego romantyka. Nasi uczniowie, mają realną możliwość wpływania na funkcjonowanie swojego liceum. To z ich inicjatywy, zwykłe szkolne dni często zmieniają się w pełne zabawy, młodzieńczej pasji i radości happeningi. To wszystko jest możliwe, kiedy swoboda twórcza utalentowanej młodzieży jest wspierana przez pedagogów, którzy cenią swoją pracę i swoich uczniów.