RADA SAMORZĄDU

samorzad@2loraciborz.pl

Julia Halfar

przewodnicząca
kl. 3e

Zuzanna Płoska

wiceprzewodnicząca
kl. 3m