UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Szkoła nie jest w żaden sposób powiązana z firmą ubezpieczeniową i nie jest pośrednikiem w zawieraniu umów ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE OD NNW
Towarzystwo TUZ Ubezpieczenia, obejmuje uczniów II LO w Raciborzu ochroną ubezpieczeniową w terminie od 01.09.2023 do 31.08.2024 – kontynuacja ubezpieczenia

Numer polisy: SZG 0001122 składka 60 zł
Numer polisy: SZG 0001123 składka 85 zł

OPIEKUN UBEZPIECZENIA
Dariusz Drzeniek
tel. 509 550 360
Ubezpieczenia z Rabatem/Punkt Partnerski Generali
47-400 Racibórz ul. Ocicka
mail:  ddrzeniek@gmail.com