KALENDARIUM
Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

Rozpoczęcie roku szkolnego – 4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia 2023 − 1 stycznia 2024 r.

Zakończenie zajęć lekcyjnych w I półroczu – 19 stycznia 2024 r.

Ferie zimowe – 29 stycznia do 11 lutego 2024 r.

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w II półroczu – 20 stycznia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Zakończenie zajęć lekcyjnych w klasach IV – 26 kwietnia 2024 r.

 

Egzaminu maturalny:

część pisemna: 7 – 24 maja 2024 r.

część ustna: 10 – 16, 20 – 25 maja 2024 r.

Zakończenie roku szkolnego – 21 czerwca 2024 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

2 – 3 listopada 2023 r.

2 dni – grudzień 2023 r. – matura próbna CKE

2 maja 2024 (czwartek)

7, 8, 9, 13 maja 2024 r. – matura

31 maja 2024 r. – piątek po Bożym Ciele

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

Rozpoczęcie roku szkolnego
4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2023 − 1 stycznia 2024 r.

Zakończenie zajęć lekcyjnych w I półroczu
9 stycznia 2024 r.

Ferie zimowe
29 stycznia do 11 lutego 2024 r.

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w II półroczu
20 stycznia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna
28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Zakończenie zajęć lekcyjnych w klasach IV
26 kwietnia 2024 r.

Egzaminu maturalny:

część pisemna:
7 – 24 maja 2024 r.

część ustna:
10 – 16, 20 – 25 maja 2024 r.

Zakończenie roku szkolnego
21 czerwca 2024 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

2 – 3 listopada 2023 r.

2 dni – grudzień 2023 r. – matura próbna CKE

2 maja 2024 (wtorek)

7, 8, 9, 13 maja 2024 r. – matura

31 maja 2024 r. – piątek po Bożym Ciele

Kalendarz spotkań wychowawców klas z rodzicami

 

14 września 2023 r., godz. 16.00 – rodzice uczniów klasy IV z dyrekcją w sprawie matury.

14 września 2023 r., godz. 17.00 − wszystkie klasy.

14 września 2023 r., godz. 18.00 – zebranie Rady Rodziców.

16 listopada 2023 r. − wszystkie klasy

15 lutego 2024 r. – wszystkie klasy

21 marca 2024 r. − wszystkie klasy.

23 maja 2024 r. – wszystkie klasy

Zebranie komitetu studniówkowego – termin do ustalenia.

O terminie spotkania należy poinformować Dyrektora Szkoły.

Wychowawcy klas, stosownie do własnych potrzeb, mogą organizować dodatkowe spotkania.

Przed każdym spotkaniem na tablicy ogłoszeń będzie podawany przydział sal do wiadomości nauczycieli i rodziców.