ZDAWALNOŚĆ MATURY

2023

 • Polska 89.3% 89.3%
 • Województwo Śląskie 88.9% 88.9%
 • Powiat Raciborski 94.96% 94.96%
 • II LO w Raciborzu 99.32% 99.32%

2022

 • Polska 85% 85%
 • Województwo Śląskie 84.3% 84.3%
 • Powiat Raciborski 84% 84%
 • II LO w Raciborzu 99.38% 99.38%

2021

 • Polska 83% 83%
 • Województwo Śląskie 81.4% 81.4%
 • Powiat Raciborski 81% 81%
 • II LO w Raciborzu 97.5% 97.5%

2020

 • Polska 81.8% 81.8%
 • Województwo Śląskie 80.7% 80.7%
 • Powiat Raciborski 68.41% 68.41%
 • II LO w Raciborzu 97.4% 97.4%

2019

 • Polska 87.5% 87.5%
 • Województwo Śląskie 87% 87%
 • Powiat Raciborski 74.17% 74.17%
 • II LO w Raciborzu 99.47% 99.47%