ZARZĄD RADY RODZICÓW
Przewodniczący RR- Remigiusz Luterek

Skarbnik RR – Daria Kujbida

Kontakt: radarodzicow@2loraciborz.pl