POMOC POZASZKOLNA
INSTYTUCJE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Racibórz, ul. Jana 14
tel. 324153547
www

 

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

Racibórz, ul. Londzina 19
tel. 512 977 093
www

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży

Racibórz, ul. Skłodowskiej Curie 12a
tel. 32 414 96 93
www

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Racibórz, ul. Klasztorna 10
tel. 32 415 29 54
www

Poradnia Suicydologiczna – dla dzieci i młodzieży – nr 5

Racibórz, ul. Warszawska 13/4
tel. 607 034 869
www

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Racibórz, ul. Klasztorna 6
tel. 32 415 20 28
www

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - pion rodzinny i nieletnich

Racibórz, ul. Nowa (budynek sądu rejonowego)
tel. 32 459 46 50
www

Miejskie Centrum Profilaktyki Drogowskaz

Racibórz, ul. Londzina 46
tel. 32 415 31 61
www

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Racibórz, ul. Karola Miarki 7/1
tel. 32 414 96 90
www

Fundacja Centrum Pokrzywdzonym Przestępstwem

Racibórz, ul. Szewska 3/8
tel. 510 497 993
www

TELEFONY ZAUFANIA

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

tel. 116 111
www

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

tel. 800 12 12 12
www

Telefon dla rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

tel. 800 100 100
www

ITAKA – Telefon Zaufania Młodych

tel. 22 484 88 04
www

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

tel. 800 120 002
www

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne”

tel. 801 889 880
www

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”

tel. 801 199 990
www

Pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie

tel. 800 111 123
www