SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW
Ustalona składka  – 50 zł. na rok szkolny

Dane do przelewu:
Rada Rodziców II LO w Raciborzu ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 47-400 Racibórz
Bank Spółdzielczy Racibórz 27 8475 0006 3001 0015 1890 0001
Tytuł przelewu: Imię Nazwisko ucznia, klasa

Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane dotychczasowe wsparcie.
Rada Rodziców II LO w Raciborzu