ALTANA "KLASA POD CHMURĄ"
DREWNO JEST Z LASU - opis konkursu

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu zostało jednym z laureatów ogólnopolskiego konkursu „Drewno jest z lasu” organizowanego przez Lasy Państwowe.

W październiku i listopadzie 2022 r. w ramach działań konkursowych II LO w Raciborzu zorganizowało szereg akcji na temat lasów, drzew, drewna, gospodarki leśnej oraz ekologii. Celem podjętych działań była popularyzacja wiedzy nt. gospodarczego wykorzystania drewna i promocja działań Lasów Państwowych jako głównego dostawcy tego surowca.

Uczniowie  Mickiewicza, jak co roku, wzięli udział w sprzątania lasu w ramach akcji Sprzątanie Świata – działania odbyły się etapowo; rozpoczęły się 16 września 2022 r. uprzątnięciem terenu i okolic szkoły i uwzględnieniem szczególnie w tym roku miejsc zadrzewionych, kolejne działania ekologiczne odbyły się w ramach wycieczek do lasów w Nędzy i Rudach Raciborskich w październiku i listopadzie 2022 r.

W październiku 2022 r. uczniowie uczestniczyli w warsztatach o tematyce „Drewno jest z lasu”. Zajęcia były prowadzone na terenie szkoły przez pracownika Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Podczas zajęć młodzież wysłuchała prelekcji na temat polskich lasów i drzew w nich rosnących, a także o wielofunkcyjnej gospodarce leśnej prowadzonej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Warsztaty umożliwiły zapoznanie się z różnorodnością gatunków drewna, jak również z materiałami drewnopochodnymi. Na koniec uczestnicy mieli możliwość porównania różnych rodzajów drewna, poczucia ich zapachu, poznania struktury i kolorystyki.

Zorganizowano dwie wycieczki do lasów w okolicy Raciborza. 13 października 2022 r. uczniowie udali się na wycieczkę przyrodniczą do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Nędzy. Na terenie „szkółki” odbyły się zajęcia tematyczne „Od nasiona do drewna”, podczas których uczniowie poznali proces długotrwałego wzrostu drzew i zasady pozyskiwania drewna z lasu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 10 listopada  uczniowie wybrali się na wycieczkę przyrodniczą na pożarzysko do lasów Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Pod okiem leśnika, uczniowie uczyli się rozpoznawać rodzime gatunki drzew, krzewów, poznali metody zapobiegania i lokalizowania pożarów, oraz historię największego w Europie pożaru z 1992 roku. Poznali również niektóre aspekty pracy leśników, zasady ochrony lasów i ich gospodarczego wykorzystania, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Odwiedzili też kluczowe miejsca na terenie pożarzyska – kaplicę Magdalenkę, wieżę obserwacyjną i miejsce upamiętniające strażaków, którzy ponieśli śmierć w czasie pożaru w 1992 r.

Na przełomie września i października 2022 r. odbył się szkolny konkurs fotograficzny „Magia drewna”, którego celem było przedstawienie gospodarczego wykorzystania drewna, a jednocześnie drzemiącego w nim piękna. Konkurs został rozstrzygnięty 20 października. Wykonane przez uczniów zdjęcia przedstawiały m.in. rzeźby, drewniane mosty, budynki, ołtarze. Zwycięskie prace przedstawiały rzeźbę, drewniany młyn i konika – zabawkę. Zwycięzcy otrzymali nagrody.

20 października odbył się szkolny piknik z okazji „Dnia Drzewa” otwarty dla lokalnej społeczności. W czasie pikniku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Magia Drewna”, a także międzyklasowa rywalizacja nt. wiedzy o drzewach i drewnie. Zadaniem uczniów było rozpoznawanie rodzimych gatunków drzew i krzewów po liściach, owocach, szyszkach, nasionach i drewnie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty toczenia w drewnie prowadzone przez dyrektora szkoły. Podczas warsztatów uczniowie poznali podstawowe techniki ręcznego toczenia, budowę tokarki do drewna oraz rodzaje noży i narzędzi tokarskich. Zaznajomieni zostali z obowiązkowymi zasadami BHP podczas pracy tokarza. Dowiedzieli się również o rodzajach, sposobach przechowywania i przygotowania drewna przeznaczonego do artystycznej i użytkowej obróbki. Podczas warsztatów wzięli udział w konkursie, w którym nagrodami były wyroby drewniane wytoczone podczas pokazu.

Wszystkie przeprowadzone działania miały na celu popularyzację wiedzy o drzewach i lasach, gospodarczym wykorzystaniu drewna i roli Lasów Państwowych, które są jego głównym dostawcą w Polsce.

Przygotowany przez II LO projekt działań uzyskała akceptację komisji konkursowej i jako laureat konkursu szkoła pozyska środki finansowe w kwocie 85000 zł., które zostaną przeznaczone na  budowę  i wyposażenie drewnianej altany – „Klasy pod drzewami”, z której uczniowie i lokalna społeczność będzie mogła skorzystać już 2023 r.