Konkurs “NIETYPOWY UKŁAD OKRESOWY”

lis 13, 2023


Drodzy Uczniowie!

Ogłaszamy I Powiatowy Konkurs Chemiczny pt.: „Nietypowy Układ Okresowy” pod patronatem Starosty Raciborskiego.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 


REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU CHEMICZEGO „NIEtypowy UKŁAD OKRESOWY”

  1. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Raciborzu. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Starosta Raciborski.
  2. Cel konkursu: popularyzacja wiedzy na temat układu okresowego pierwiastków oraz pogłębianie wiedzy chemicznej i zainteresowanie naukami przyrodniczymi .wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  3. Konkurs będzie podzielony na dwie grupy wiekowe : uczniów klas 7-8 SP i uczniów szkół średnich.
  4. Prace należy wykonać indywidualnie, nie grupowo.
  5. Konkurs ma charakter dwuetapowy:
    I etap konkursu polega na wykonaniu układu okresowego pierwiastków o nietypowym kształcie, z dowolnych materiałów ( mile widziane są materiały przeznaczone do recyklingu).

Za kryterium podziału pierwiastków można przyjąć np. okresy, grupy, bloki, podział na metale i niemetale lub ze względu na stan kupienia pierwiastków, można nadać układowi własny kształt, niezmieniony od ponad stu lat, od kiedy stworzył go Mendelejew. Wykonaną pracę wraz ze zgodą na udział w konkursie ( zał. 1) należy dostarczyć do II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3 do dnia 8.12.2023r. do godz.10.00.

II etap konkursu odbędzie się  15.12.2023r. o godzinie 10.00 na Testportalu w formie zdalnej. Link do konkursu zostanie przesłany 14.12.2023r. i aktywowany w dniu następnym o godzinie rozpoczęcia konkursu.  Test będzie zawierał zadania zamknięte dotyczących budowy układu okresowego oraz właściwości pierwiastków.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest 16.12.2023r. Szczegółowe informacje będą podane na stronie szkoły.
  2. Zwycięzcami zostają laureaci 1, 2 i 3 miejsca. Rozdanie nagród nastąpi na uroczystej akademii z okazji Dnia Patrona Szkoły 22.12.2023r.

Polecana literatura:
-Podręczniki do nauki chemii w klasie VII i VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych w zakresie podstawowym i rozszerzonym-dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN do nowej podstawy programowej.
-„Pierwiastki czyli z czego zbudowany jest Wszechświat”, Jack Challoner.
-„Kraina pierwiastków”, Peter Atkins.
-„Słownik pierwiastków chemicznych”, Andrzej i Szymon Mercik.

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI