Międzynarodowy Dzień Tolerancji

lis 16, 2023

16 listopada 1995 r. państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) przyjęły Deklarację na temat zasad tolerancji (Declaration of Principles on Tolerance), stąd od 1996 r. 16 listopada obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Wspomniany wyżej dokument podkreśla potrzebę poszanowania różnorodności kulturowej, różnych form ekspresji i różnych stylów życia. Podstawą tej Deklaracji jest założenie, że wszyscy ludzie są różni i jedynie tolerancja może zapewnić istnienie różnorodnych społeczności na świecie.

W najbliższych dwóch tygodniach, również w Naszej Szkole, będziemy często słyszeć o tolerancji, dobru, życzliwości, prawach dziecka. I tylko od nas zależy, czy wartości te pozostaną z nami na zawsze…

>>> PREZENTACJA NA TEMAT TOLERANCJI <<<
 >>> Declaration of Principles on Tolerance <<<

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI