Szkolny Konkurs Wiedzy o Prawach Człowieka

lis 8, 2023

10 grudnia przypada Światowy Dzień Praw Człowieka, który w naszej szkole będzie obchodzony 14 grudnia. Z tej okazji uczniowie klas 1 będą poproszeni do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Prawach Człowieka.

Reprezentanci każdej z klas (3 osoby) będą odpowiadali na pytania dotyczące praw człowieka. Prosimy, aby do 20.11.2023 przewodniczący klasy zgłosił przedstawicieli biorących udział w konkursie w gabinecie psychologa/pedagoga s. 6.

Zakres pytań będzie obejmował wiedzę z literatury:

  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ z 10 grudnia 1948 r.,
  • Konstytucja RP z 1997 r. z późniejszymi zmianami – rozdział I i II,
  • Europejska Konwencja Praw Człowieka, wraz ze zmianami, z 4 listopada 1950 r.,

Ponadto każda klasa będzie odpowiedzialna za przygotowanie stanowiska udziału w konkursie związanego z tematyką praw człowieka, za które będą przyznane dodatkowe punkty.

Spośród wszystkich klas zostaną wyłonione trzy miejsca, za które przewidujemy atrakcyjne nagrody dla całej klasy.

Pozdrawiamy,
Karolina Gunia
Marzena Goryl
Włodzimierz Maciaszek

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI